THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

 

  1. Đơn vị tổ chức đấu giá:Công ty Đấu giá Hợp danh Vạn Trường Ninh, địa chỉ : 36/7 khóm Tân Bình, phường An Hòa, thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp.
  2. Bên có tài sản đấu giá:Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Sa Đéc. Địa chỉ: đường Nguyễn Cư Trinh, khóm 5, phường 1, thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp.
  3. Tài sản đấu giá: Đấu giá Quyền sử dụng đất thuộc một phần thửa đất số 160 (Thửa mới là 264), tờ bản đồ số 12, diện tích 79,80 m2,loại đất CLN.Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cấp cho hộ ông Phan Tiến Dũng, đất tọa lạc tại khóm 2, phường 4, thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp.

Vị trí:

+ Phía Bắc tiếp giáp kênh thủy lợi

+ Phía Nam tiếp giáp kênh thủy lợi

+ Phía Tây tiếp giáp đất hộ ông Phan Tiến Dũng

+ Phía Đông tiếp giáp đất Bùi Trúc Nguyên

Hiện trạng: Tài sản hiện là tài sản kê biên, không có tài sản gắn liền với đất.

– Tại thời điểm bán đấu giá Thửa đất số: 264, tờ bản đồ số: 12. Địa chỉ: khóm 2, phường 4, thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp có lối đi chung.

(Chi tiết tài sản có Biên bản về việc kê biên, xử lý tài sản hồi 08 giờ 30 phút ngày 09/09/2022 của Chi cục Thi hành án dân sự  thành phố Sa Đéc và chứng thư thẩm định giá số 11131/22/CTTĐ-VAAE-HCM ngày 22/11/2022 của Công ty Cổ phần giám định và thẩm định tài sản Việt Nam).

  1. Nguồn gốc và tình trạng pháp lý của tài sản:Là tài sản đã có Quyết định về việc cưỡng chế kê biên quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất số: 14/QĐ-CCTHADS ngày 18/08/2022 của Chi cục Thi hành án dân sự  thành phố Sa Đéc.
  2. Thời gian, địa điểm xem tài sản, xem giấy tờ tài sản đấu giá:

Từ ngày 28/03/2023 đến hết ngày 30/03/2023 tại nơi có tài sản và nơi có giấy tờ về quyền sở hữu, quyền sử dụng đối với tài sản, liên hệ Chi cục Thi hành án dân sự  thành phố Sa Đéc để được hướng dẫn (Trong giờ hành chính).

Khách hàng phải trực tiếp xem tài sản đấu giá theo thời gian đã thông báo công khai. Khách hàng không xem tài sản theo lịch được xem như đồng ý với tài sản đấu giá.

  1. Thời gian, địa điểm tham khảo hồ sơ, bán hồ sơ, nộp hồ sơ tham gia đấu giá:

Từ ngày 17/03/2023 đến hết ngày 10/04/2023  Tại Công ty đấu giá hợp danh Vạn Trường Ninh.

  1.  Giá khởi điểm của tài sản đấu giá:

– Tổng giá khởi điểm : 100.000.000 đồng (Một trăm triệu đồng).

Nghĩa vụ nộp các loại thuế, phí và lệ phí do người trúng đấu giá thực hiện theo quy định của pháp luật.

      8. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá, tiền đặt trước:

8.1. Tiền mua hồ sơ: 100.000 đồng/01 hồ sơ.

8.2. Tiền đặt trước:   20.000.000 đồng (Hai mươi triệu đồng).

      9. Hình thức, phương thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá theo phương thức trả giá lên (Bỏ phiếu kín nhiều vòng tại cuộc đấu giá).

     10. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức tham gia đấu giá:

– Thời gian, địa điểm mua hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá tài sản:

Khách hàng mua hồ sơ, nộp tiền mua hồ sơ, nộp đơn đăng ký trực tiếp tại Công ty đấu giá hợp danh Vạn Trường Ninh từ ngày 17/03/2023 đến ngày 10/04/2023 (Trong giờ hành chính).

-Trường hợp khách hàng là cá nhân không trực tiếp mua hồ sơ, nộp đơn đăng ký phải có giấy ủy quyền hợp lệ.

        *Đối tượng tham gia:

– Hộ gia đình, cá nhân có đủ năng lực hành vi dân sự theo quy định của Pháp luật và các yêu cầu khác của Pháp luật liên quan.

– Một hộ gia đình chỉ được một cá nhân tham gia đấu giá.

       * Hồ sơ tham gia đấu giá :

– Đối với người tham gia đấu giá cần cung cấp:

+ Đơn đăng ký tham gia đấu giá (Mẫu do Công ty Đấu giá Hợp danh Vạn Trường Ninh phát hành). Giấy xác nhận xem tài sản.

+ Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân của người tham gia đấu giá (Bản photo công chứng).

+ Giấy ủy quyền hợp lệ và bản sao Chứng minh nhân dân/CCCD/Hộ chiếu của người được ủy quyền (Trong trường hợp ủy quyền tham gia đấu giá, trả giá).

        *Thời gian nộp tiền đặt trước:

+ Trong thời hạn 03 ngày làm việc: 10/04 đến trước 16 giờ 00 phút ngày 12/04/2023.(Tiền đặt trước của khách hàng phải báo “Có” về tài khoản Công ty trước 17h00 phút ngày 12/04/2023).

+ Tiền đặt trước nộp vào tài khoản số: 119002904469 tại Ngân hàng Vietinbank Chi nhánh Sa Đéc của Công ty Đấu giá Hợp danh Vạn Trường Ninh.

+ Nội dung chuyển tiền đặt trước, ví dụ: Nguyễn Văn A nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá Quyền sử dụng đất.

– Phí nộp, chuyển trả tiền đặt trước bằng hình thức chuyển khoản do khách hàng chịu.

      11. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá :08 giờ 30phút ngày 13/04/2023 tại Hội trường Công ty Đấu giá Hợp danh Vạn Trường Ninh: số 16, khóm Tân Bình, phường An Hòa, thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp.

       * Các thông tin khác.

– Người trúng đấu giá phải chấp thuận và không khiếu kiện về số lượng, hiện trạng,tình trạng pháp lý của tài sản đấu giá.

      – Thông báo này thay cho giấy mời đối với khách hàng tham gia trả giá khi đủ điều kiện.

Mọi chi tiết xin liên hệ tại Công ty Đấu giá Hợp danh Vạn Trường Ninh; Địa chỉ: Số 36/7 khóm Tân Bình, phường An Hòa, thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp.

Điện thoại:      0988 943 338 (Trong giờ hành chính).