THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ

 Công ty Đấu giá Hợp danh Vạn Trường Ninh thông báo đấu giá tài sản như sau:

  1. Đơn vị tổ chức đấu giá: Công ty Đấu giá Hợp danh Vạn Trường Ninh, địa chỉ : 36/7 khóm Tân Bình, phường An Hòa, thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp.
  2. Bên có tài sản đấu giá:Trung tâm Y tế huyện Hồng Ngự.Địa chỉ: Khóm Thượng 1, Thị trấn Thường Thới Tiền, huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp.
  3. Tài sản đấu giá, nguồn gốc và tình trạng pháp lý.

        3.1.Tài sản đấu giá: Đấu giá Quyền khai thác dịch vụ Căn tin, Nhà giữ xe tại Trung tâm Y tế huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp.

Số lượng:1. Khai thác dịch vụ Căn tin; Diện tích: 209 m2.Như hiện trạng

2. Khai thác dịch vụ Nhà giữ xe; Diện tích: 206,72m2. Như hiện trạng

Thời gian thuê tài sản: Thời hạn ngày 31/07/2024.

        3.2.Nơi có tài sản: Trung tâm Y tế huyện Hồng Ngự. Địa chỉ: Khóm Thượng 1, Thị trấn Thường Thới Tiền, huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp.

        3.3.Nơi có giấy tờ về quyền sở hữu, quyền sử dụng đối với tài sản: Trung tâm Y tế huyện Hồng Ngự. Địa chỉ: Khóm Thượng 1, Thị trấn Thường Thới Tiền, huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp.

  1. Thời gian, địa điểm xem tài sản, xem giấy tờ tài sản đấu giá:

Từ ngày 09/11/2022 đến hết ngày 16/11/2022 tại nơi có tài sản và nơi có giấy tờ về quyền sở hữu, quyền sử dụng đối với tài sản (Trong giờ hành chính).

  1. Thời gian, địa điểm tham khảo hồ sơ, bán hồ sơ, nộp hồ sơ tham gia đấu giá:

Từ ngày 09/11/2022 đến hết ngày 16/11/2022  Tại Trung tâm Y tế huyện Hồng Ngự.

  1. Giá khởi điểm của tài sản đấu giá:

6.1.Giá khởi điểm:

– Tổng giá khởi điểm Căn tin: 96.000.000 đồng (Chín mươi sáu triệu đồng).

– Tổng giá khởi điểm Nhà giữ xe: 40.000.000 đồng (Bốn mươi triệu đồng).

6.2. Bước giá: …………………đồng (………….………………….. đồng).

Nghĩa vụ nộp các loại thuế, phí và lệ phí do người trúng đấu giá thực hiện theo quy định của pháp luật.

  1. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá, tiền đặt trước:

7.1. Tiền mua hồ sơ: Căn tin là: 150.000 đồng/01 hồ sơ.Nhà giữ xe là: 100.000 đồng/01 hồ sơ.

7.2. Tiền đặt trước:

– Căn tin:         19.000.000 đồng (Mười chín triệu đồng).

– Nhà giữ xe:   8.000.000 đồng (Tám triệu đồng).

  1. Hình thức, phương thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá theo phương thức trả giá lên (Bỏ phiếu kín nhiều vòng tại cuộc đấu giá).
  2. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức tham gia đấu giá:

– Thời gian, địa điểm mua hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá tài sản:

Khách hàng mua hồ sơ, nộp tiền mua hồ sơ, nộp đơn đăng ký trực tiếp tại Trung tâm Y tế huyện Hồng Ngự từ ngày 09/11/2022 đến ngày 16/11/2022 (Trong giờ hành chính).

-Trường hợp khách hàng là cá nhân không trực tiếp mua hồ sơ, nộp đơn đăng ký phải có giấy ủy quyền hợp lệ

-Trường hợp khách hàng là tổ chức không trực tiếp mua hồ sơ, nộp đơn đăng ký phải có giấy giới thiệu người đại diện cho tổ chức và giấy đăng ký kinh doanh (Bản photo công chứng).

        *Đối tượng tham gia:

-Tổ chức, hộ kinh doanh, cá nhân có đủ năng lực hành vi dân sự theo quy định của Pháp luật và các yêu cầu khác của Pháp luật liên quan.

– Một hộ gia đình chỉ được một cá nhân tham gia đấu giá.

– Khách hàng không được mua hộ hồ sơ tham gia đấu giá.

        *Điều kiện:

– Người trúng đấu giá thực hiện theo nội quy, quy định của Trung tâm Y tế huyện Hồng Ngự.

– Tự chịu trách nhiệm đăng ký giấy phép kinh doanh, làm thủ tục đăng ký thuế, nộp thuế và các chi phí khác có liên quan ( nếu có).

– Riêng việc thu phí trông giữ xe phải thực hiện đúng theo mức giá tại Quyết định số 70/2016/QĐ-UBND ngày 21/12/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp.

– Người trúng đấu giá không được nhượng lại cho người khác với bất kỳ hình thức  nào.

        * Hồ sơ tham gia đấu giá :

– Đối với người tham gia đấu giá là tổ chức, hộ kinh doanh cần cung cấp:

+ Giấy đăng ký kinh doanh hoặc Quyết định thành lập (Bản photo công chứng)

+ Giấy giới thiệu người đại diện cho tổ chức mua, nộp hồ sơ tham gia đấu giá.

+ Giấy ủy quyền hơp lệ và bản sao Chứng minh nhân dân/CCCD/Hộ chiếu của người được ủy quyền (Trong trường hợp ủy quyền tham gia đấu giá, trả giá).

– Đối với người tham gia đấu giá là cá nhân cần cung cấp:

+ Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân của người tham gia đấu giá (Bản photo công chứng).

+ Giấy ủy quyền hợp lệ và bản sao Chứng minh nhân dân/CCCD/Hộ chiếu của người được ủy quyền (Trong trường hợp ủy quyền tham gia đấu giá, trả giá).

        *Thời gian nộp tiền đặt trước:

+ Trong thời hạn 03 ngày làm việc: 16;17/11 đến trước 16 giờ 00 phút ngày 18/11/2022.(Tiền đặt trước của khách hàng phải báo “Có” về tài khoản Công ty trước 17h00 phút ngày 18/11/2022).

+ Tiền đặt trước nộp vào tài khoản số: 119002904469 tại Ngân hàng Vietinbank Chi nhánh Sa Đéc của Công ty Đấu giá Hợp danh Vạn Trường Ninh.

+ Nội dung chuyển tiền đặt trước, ví dụ: Nguyễn Văn A nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá khai thác dịch vụ căn tin, nhà giữ xe tại Trung tâm Y tế huyện Hồng Ngự.

– Phí nộp, chuyển trả tiền đặt trước bằng hình thức chuyển khoản do khách hàng chịu.

  1. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá : 14 giờ 00 phút ngày 19/11/2022tại Hội trường Trung tâm Y tế huyện Hồng Ngự.Địa chỉ: Khóm Thượng 1, Thị trấn Thường Thới Tiền, huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp.

        * Các thông tin khác.

– Người trúng đấu giá phải chấp thuận và không khiếu kiện về số lượng, hiện trạng,tình trạng pháp lý của tài sản đấu giá.

        – Thông báo này thay cho giấy mời đối với khách hàng tham gia trả giá khi đủ điều kiện.

Mọi chi tiết xin liên hệ tại Công ty Đấu giá Hợp danh Vạn Trường Ninh; Địa chỉ: Số 36/7 khóm Tân Bình, phường An Hòa, thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp.

Điện thoại:      0988 943 338 (Trong giờ hành chính).