THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

 Công ty Đấu giá Hợp danh Vạn Trường Ninh thông báo đấu giá tài sản như sau:

      1.Đơn vị tổ chức đấu giá: Công ty Đấu giá Hợp danh Vạn Trường Ninh, địa chỉ : ĐT 848  khóm Tân Bình, phường An Hòa, thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp.

  1. Bên có tài sản đấu giá:Trường Trung học phổ thông chuyên Nguyễn Đình Chiểu.Địa chỉ: ĐT 848, xã Tân Phú Đông, thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp.
  2. Tài sản đấu giá, nguồn gốc và tình trạng pháp lý.

        3.1.Tài sản đấu giá:

Tài sản là: Đấu giá Quyền khai thác dịch vụ Căn tin Trường Trung học phổ thông chuyên Nguyễn Đình Chiểu.

Số lượng: – Khai thác căn tin : Diện tích 272,2 m2 ; Như hiện trạng.

Thời gian khai thác tài sản: 02 năm kể từ ngày ký hợp đồng đến hết 31/05/2025.

         3.2.Nơi có tài sản, có giấy tờ về quyền sở hữu, quyền sử dụng đối với tài sản: Trường Trung học phổ thông chuyên Nguyễn Đình Chiểu. Địa chỉ: ĐT 848, xã Tân Phú Đông, thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp.

  1. Thời gian, địa điểm xem tài sản, xem giấy tờ tài sản đấu giá:

Từ ngày 01/08/2023 đến hết ngày 15/08/2023 tại nơi có tài sản và nơi có giấy tờ về quyền sở hữu, quyền sử dụng đối với tài sản (Trong giờ hành chính, từ thứ 2 đến thứ 6).

  1. Thời gian, địa điểm tham khảo hồ sơ, bán hồ sơ, nộp hồ sơ tham gia đấu giá:

Từ ngày 01/08/2023 đến hết ngày 15/08/2023 Tại Công ty Đấu giá Hợp danh Vạn Trường Ninh. Địa chỉ: Số 6, khóm Tân Bình, phường An Hòa, thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp.(Trong giờ hành chính, từ thứ 2 đến thứ 6).

  1. Giá khởi điểm của tài sản đấu giá:

6.1.Giá khởi điểm:

– Giá khởi điểm Căn tin : 510.000.000 đồng/2 năm (Năm trăm mười triệu đồng trên hai năm).

6.2. Bước giá: Công bố tại buổi đấu giá.

Nghĩa vụ nộp các loại thuế, phí và lệ phí do người trúng đấu giá thực hiện theo quy định của pháp luật.

  1. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá, tiền đặt trước:

7.1. Tiền mua hồ sơ: 500.000 đồng/01 hồ sơ.

7.2. Tiền đặt trước:

– Căn tin : 102.000.000 đồng (Một trăm lẻ hai triệu đồng).

      8.Hình thức, phương thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá theo phương thức trả giá lên.

  1. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức tham gia đấu giá:

-Trường hợp khách hàng là cá nhân không trực tiếp mua hồ sơ, nộp đơn đăng ký phải có giấy ủy quyền hợp lệ.

-Trường hợp khách hàng là tổ chức không trực tiếp mua hồ sơ, nộp đơn đăng ký phải có giấy giới thiệu người đại diện cho tổ chức và giấy đăng ký kinh doanh (Bản photo công chứng).

        *Đối tượng tham gia:

-Tổ chức, hộ kinh doanh, cá nhân có đủ năng lực hành vi dân sự theo quy định của Pháp luật và các yêu cầu khác của Pháp luật liên quan.

– Một hộ gia đình chỉ được một cá nhân tham gia đấu giá.

– Khách hàng không được mua hộ hồ sơ tham gia đấu giá.

– Khách hàng tham gia đấu giá cam kết thực hiện đúng theo Phương án đấu giá số: 114/PA-THPTC.NĐC ngày 21/07/2023 của Trường Trung học phổ thông chuyên Nguyễn Đình Chiểu.

       * Hồ sơ tham gia đấu giá :

– Đối với người tham gia đấu giá là tổ chức, hộ kinh doanh cần cung cấp:

+ Giấy đăng ký kinh doanh hoặc Quyết định thành lập (Bản photo công chứng)

+ Giấy giới thiệu người đại diện cho tổ chức mua, nộp hồ sơ tham gia đấu giá.

+ Giấy ủy quyền hơp lệ và bản sao Chứng minh nhân dân/CCCD/Hộ chiếu của người được ủy quyền (Trong trường hợp ủy quyền tham gia đấu giá, trả giá).

– Đối với người tham gia đấu giá là cá nhân cần cung cấp:

+ Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân của người tham gia đấu giá (Bản photo công chứng).

+ Giấy ủy quyền hợp lệ và bản sao Chứng minh nhân dân/CCCD/Hộ chiếu của người được ủy quyền (Trong trường hợp ủy quyền tham gia đấu giá, trả giá).

         *Thời gian nộp tiền đặt trước:

+ Trong thời hạn 03 ngày làm việc: 15/08/2023 đến trước 15 giờ 00 phút ngày 17/08/2023.(Tiền đặt trước của khách hàng phải báo “Có” về tài khoản Công ty trước 15h00 phút ngày 17/08/2023).

+ Tiền đặt trước nộp vào tài khoản số: 119002904469 tại Ngân hàng Vietinbank Chi nhánh Sa Đéc của Công ty Đấu giá Hợp danh Vạn Trường Ninh.

+ Nội dung chuyển tiền đặt trước, ví dụ: Nguyễn Văn A nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá Căn tin.

– Phí nộp, chuyển trả tiền đặt trước bằng hình thức chuyển khoản do khách hàng chịu.

 

  1. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá (Công bố giá): 08giờ 30 phút ngày 18/08/2023 tại Hội trường Trường Trung học phổ thông chuyên Nguyễn Đình Chiểu. Địa chỉ: ĐT 848, xã Tân Phú Đông, thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp.

        * Các thông tin khác.

– Người trúng đấu giá phải chấp thuận và không khiếu kiện về số lượng, hiện trạng,tình trạng pháp lý của tài sản đấu giá.

         – Thông báo này thay cho giấy mời đối với khách hàng tham gia đấu giá khi đủ điều kiện.

Mọi chi tiết xin liên hệ tại Công ty Đấu giá Hợp danh Vạn Trường Ninh; Địa chỉ:  khóm Tân Bình, phường An Hòa, thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp. Điện thoại: 0988 943 338; Trường THPT chuyên Nguyễn Đình Chiểu (Trong giờ hành chính). Điện thoại: 02773 773500.