THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

 Công ty Đấu giá Hợp danh Vạn Trường Ninh thông báo đấu giá tài sản như sau:

1.Đơn vị tổ chức đấu giá: Công ty Đấu giá Hợp danh Vạn Trường Ninh, địa chỉ : 36/7 khóm Tân Bình, phường An Hòa, thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp.

2.Bên có tài sản đấu giá:Trường Tiểu học Thông Bình 2.Địa chỉ: ấp Long Sơn, xã Thông Bình, huyện Tân Hồng, tỉnh Đồng Tháp.

3.Tài sản đấu giá, nguồn gốc và tình trạng pháp lý.

3.1.Tài sản đấu giá:

Tài sản là: Đấu giá Quyền khai thác dịch vụ Căn tin tại Trường Tiểu học Thông Bình 2.

Số lượng: 2. – Khai thác căn tin điểm Chính: Diện tích 77 m2 ; Như hiện trạng.

– Khai thác căn tin điểm Cà Vàng: Diện tích 72 m2 ; Như hiện trạng.

Thời gian khai thác tài sản: 01 năm kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

3.2.Nơi có tài sản, có giấy tờ về quyền sở hữu, quyền sử dụng đối với tài sản: Trường Tiểu học Thông Bình 2. Địa chỉ: ấp Long Sơn, xã Thông Bình, huyện Tân Hồng, tỉnh Đồng Tháp..

4.Thời gian, địa điểm xem tài sản, xem giấy tờ tài sản đấu giá:

Từ ngày 02/07/2024 đến hết ngày 16/07/2024 tại nơi có tài sản và nơi có giấy tờ về quyền sở hữu, quyền sử dụng đối với tài sản (Trong giờ hành chính, từ thứ 2 đến thứ 6).

5.Thời gian, địa điểm tham khảo hồ sơ, bán hồ sơ, nộp hồ sơ tham gia đấu giá:

Từ ngày 02/07/2024 đến hết ngày 16/07/2024 Tại Trường Tiểu học Thông Bình 2.(Trong giờ hành chính, từ thứ 2 đến thứ 6).

6.Giá khởi điểm của tài sản đấu giá:

6.1.Giá khởi điểm:

– Giá khởi điểm Căn tin điểm Chính: 180.000.000 đồng/3 năm học (Một trăm tám mươi triệu đồng trên ba năm học).

– Giá khởi điểm Căn tin điểm Cà Vàng: 90.000.000 đồng/3 năm (Chín mươi triệu đồng trên ba năm học).

6.2. Bước giá: Công bố tại buổi đấu giá.

Nghĩa vụ nộp các loại thuế, phí và lệ phí do người trúng đấu giá thực hiện theo quy định của pháp luật.

7.Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá, tiền đặt trước:

7.1. Tiền mua hồ sơ: 200.000 đồng/01 hồ sơ điểm Chính; 150.000 đồng/01 hồ sơ điểm Cà Vàng.

7.2. Tiền đặt trước:

– Căn tin điểm Chính: 27.000.000 đồng (Hai mươi bảy triệu đồng).

– Căn tin điểm Cà Vàng: 13.500.000 đồng (Mười ba triệu năm trăm ngàn đồng)

8.Hình thức, phương thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá theo phương thức trả giá lên.

9.Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức tham gia đấu giá:

– Thời gian, địa điểm mua hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá tài sản:

Khách hàng mua hồ sơ, nộp tiền mua hồ sơ, nộp đơn đăng ký trực tiếp tại Trường Tiểu học Thông Bình 2 từ ngày 02/07/2024 đến hết ngày 16/07/2024 (Trong giờ hành chính).

– Trường hợp khách hàng là cá nhân không trực tiếp mua hồ sơ, nộp đơn đăng ký phải có Hợp đồng ủy quyền hợp lệ.

– Trường hợp khách hàng là tổ chức không trực tiếp mua hồ sơ, nộp đơn đăng ký phải có giấy giới thiệu người đại diện cho tổ chức và giấy đăng ký kinh doanh (Bản photo công chứng).

* Đối tượng tham gia:

– Tổ chức, hộ kinh doanh, cá nhân có đủ năng lực hành vi dân sự theo quy định của Pháp luật và các yêu cầu khác của Pháp luật liên quan.

– Một hộ gia đình chỉ được một cá nhân tham gia đấu giá.

– Khách hàng không được mua hộ hồ sơ tham gia đấu giá.

– Có bản cam kết thực hiện theo đúng nội quy, quy định buôn bán trong Trường học, có quy định Căn tin giờ đóng và mở cửa…

* Hồ sơ tham gia đấu giá :

– Đối với người tham gia đấu giá là tổ chức, hộ kinh doanh cần cung cấp:

+ Giấy đăng ký kinh doanh hoặc Quyết định thành lập (Bản photo công chứng)

+ Giấy giới thiệu người đại diện cho tổ chức mua, nộp hồ sơ tham gia đấu giá.

+ Hợp đồng ủy quyền hơp lệ và bản sao Căn cước công dân/Hộ chiếu của người được ủy quyền (Trong trường hợp ủy quyền tham gia đấu giá, trả giá).

– Đối với người tham gia đấu giá là cá nhân cần cung cấp:

+ Căn cước công dân của người tham gia đấu giá (Bản photo công chứng).

+ Hợp đồng ủy quyền hợp lệ và bản sao CCCD/Hộ chiếu của người được ủy quyền (Trong trường hợp ủy quyền tham gia đấu giá, trả giá).

* Thời gian nộp tiền đặt trước:

+ Trong thời hạn 03 ngày làm việc: 16/07/2024;17/07/2024 đến trước 16 giờ 00 phút ngày 18/07/2024. Tại Trường Tiểu học Thông Bình 2.

10.Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá (Công bố giá): 13 giờ 30 phút ngày 19/07/2024 tại Hội trường Trường Tiểu học Thông Bình 2. Địa chỉ: ấp Long Sơn, xã Thông Bình, huyện Tân Hồng, tỉnh Đồng Tháp.

* Các thông tin khác.

– Người trúng đấu giá phải chấp thuận và không khiếu kiện về số lượng, hiện trạng,tình trạng pháp lý của tài sản đấu giá.

Thông báo này thay cho giấy mời đối với khách hàng tham gia đấu giá khi đủ điều kiện.

Mọi chi tiết xin liên hệ tại Công ty Đấu giá Hợp danh Vạn Trường Ninh; Địa chỉ: Số 36/7 khóm Tân Bình, phường An Hòa, thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp. Điện thoại: 0988 943 338 Trường Tiểu học Thông Bình 2 (Trong giờ hành chính).Điện thoại: 02773 520134; 0918090117.