THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ ĐÒ

 Công ty Đấu giá Hợp danh Vạn Trường Ninh thông báo đấu giá tài sản như sau:

   1.Đơn vị tổ chức đấu giá: Công ty Đấu giá Hợp danh Vạn Trường Ninh, địa chỉ : 36/7 khóm Tân Bình, phường An Hòa, thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp.

    2. Bên có tài sản đấu giá:Ủy Ban Nhân Dân Xã An Nhơn. Địa chỉ: Ấp An Phú, xã An Nhơn, huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp.

    3.Tài sản đấu giá, nguồn gốc và tình trạng pháp lý.

     3.1.Tài sản đấu giá:

Đấu giá Quyền khai thác dịch vụ sử dụng bến đò cồn Bạch Viên năm 2024-2025.

Thời gian khai thác: Từ ngày 01/01/2024 ngày 31/12/2025.

3.2.Nơi có giấy tờ về quyền sở hữu, quyền sử dụng đối với tài sản: Ủy Ban Nhân Dân Xã An Nhơn. Địa chỉ: Ấp An Phú, xã An Nhơn, huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp.

  1. Thời gian, địa điểm xem tài sản, xem giấy tờ tài sản đấu giá:

Từ ngày 07/11/2023 đến hết ngày 22/11/2023 tại nơi có tài sản và nơi có giấy tờ về quyền sở hữu, quyền sử dụng đối với tài sản (Trong giờ hành chính).

  1. Thời gian, địa điểm tham khảo hồ sơ, bán hồ sơ, nộp hồ sơ tham gia đấu giá:

Từ ngày 07/11/2023 đến hết ngày 22/11/2023  Tại Công ty Đấu giá Hợp danh Vạn Trường Ninh.

  1. Giá khởi điểm của tài sản đấu giá:

6.1.Giá khởi điểm:

– Tổng giá khởi điểm : 110.000.000 đồng/2 năm (Một trăm mười triệu đồng trên hai năm).

6.2. Bước giá: …………………đồng (………….………………….. đồng).

Nghĩa vụ nộp các loại thuế, phí và lệ phí do người trúng đấu giá thực hiện theo quy định của pháp luật.

  1.  Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá, tiền đặt trước:

7.1. Tiền mua hồ sơ:     200.000 đồng/01 hồ sơ.

7.2. Tiền đặt trước:  22.000.000 đồng (Hai mươi hai triệu đồng)

  1. Hình thức, phương thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá theo phương thức trả giá lên (Bỏ phiếu kín nhiều vòng tại cuộc đấu giá).
  2. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức tham gia đấu giá:

– Thời gian, địa điểm mua hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá tài sản:

Khách hàng mua hồ sơ, nộp tiền mua hồ sơ, nộp đơn đăng ký trực tiếp tại Công ty Đấu giá Hợp danh Vạn Trường Ninh từ ngày 07/11/2023 đến ngày 22/11/2023 (Trong giờ hành chính).

-Trường hợp khách hàng là cá nhân không trực tiếp mua hồ sơ, nộp đơn đăng ký phải có giấy ủy quyền hợp lệ

-Trường hợp khách hàng là tổ chức không trực tiếp mua hồ sơ, nộp đơn đăng ký phải có giấy giới thiệu người đại diện cho tổ chức và giấy đăng ký kinh doanh (Bản photo công chứng).

        *Đối tượng tham gia:

-Tổ chức, hộ kinh doanh, cá nhân có đủ năng lực hành vi dân sự theo quy định của Pháp luật, đủ điều kiện và khả năng khai thác dịch vụ sử dụng đò, chợ theo quy định đều được tham gia đấu giá.

– Một hộ gia đình chỉ được một cá nhân tham gia đấu giá.

– Khách hàng không được mua hộ hồ sơ tham gia đấu giá.

– Người trúng đấu giá không được sang nhượng lại cho người khác với bất cứ hình thức nào.

       * Hồ sơ tham gia đấu giá :

– Đối với người tham gia đấu giá là tổ chức, hộ kinh doanh cần cung cấp:

+ Giấy đăng ký kinh doanh hoặc Quyết định thành lập (Bản photo công chứng)

+ Giấy giới thiệu người đại diện cho tổ chức mua, nộp hồ sơ tham gia đấu giá.

+ Giấy ủy quyền hơp lệ và bản sao CCCD/Hộ chiếu của người được ủy quyền (Trong trường hợp ủy quyền tham gia đấu giá, trả giá).

– Đối với người tham gia đấu giá là cá nhân cần cung cấp:

+ Căn cước công dân của người tham gia đấu giá (Bản photo công chứng).

+ Giấy ủy quyền hợp lệ và bản sao CCCD/Hộ chiếu của người được ủy quyền (Trong trường hợp ủy quyền tham gia đấu giá, trả giá).

       *Thời gian nộp tiền đặt trước:

+ Trong thời hạn 03 ngày làm việc: 22;23/11 đến trước 16 giờ 00 phút ngày 24/11/2023.(Tiền đặt trước của khách hàng phải báo “Có” về tài khoản Công ty trước 17h00 phút ngày 24/11/2023).

+ Tiền đặt trước nộp vào tài khoản số: 119002904469 tại Ngân hàng Vietinbank Chi nhánh Sa Đéc của Công ty Đấu giá Hợp danh Vạn Trường Ninh.

+ Nội dung chuyển tiền đặt trước, ví dụ: Nguyễn Văn A nộp tiền đặt trước tham gia Đấu giá Quyền khai thác bến đò Bạch Viên.

– Phí nộp, chuyển trả tiền đặt trước bằng hình thức chuyển khoản do khách hàng chịu.

  1. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá : 09giờ 00 phút ngày 27/11/2023tại Hội trường Ủy Ban Nhân Dân Xã An Nhơn. Địa chỉ: Ấp An Phú, xã An Nhơn, huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp.

     * Các thông tin khác.

– Người trúng đấu giá phải chấp thuận và không khiếu kiện về số lượng, hiện trạng,tình trạng pháp lý của tài sản đấu giá.

       – Phương thức nộp tiền trúng đấu: Kể từ ngày ký hợp đồng, người trúng đấu giá phải thanh toán tiền cho Ủy Ban Nhân Dân Xã An Nhơn theo quy định trong Hợp đồng. Nếu hết thời gian mà không nộp đủ số tiền trúng giá thì xem như tự ý hủy bỏ kết quả đấu giá. Tiền đặt trước sẽ không được hoàn trả lại.

       – Thông báo này thay cho giấy mời đối với khách hàng tham gia trả giá khi đủ điều kiện.

Mọi chi tiết xin liên hệ tại Công ty Đấu giá Hợp danh Vạn Trường Ninh; Địa chỉ: Số 36/7 khóm Tân Bình, phường An Hòa, thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp.

Điện thoại:      0988 943 338 (Trong giờ hành chính).