THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ

 Công ty Đấu giá Hợp danh Vạn Trường Ninh thông báo đấu giá tài sản như sau:

1. Đơn vị tổ chức đấu giá: Công ty Đấu giá Hợp danh Vạn Trường Ninh, địa chỉ : 36/7 khóm Tân Bình, phường An Hòa, thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp.

2. Bên có tài sản đấu giá:Ủy Ban Nhân Dân Xã Tân Bình.Địa chỉ: Ấp Tân An, xã Tân Bình , huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp.

3. Tài sản đấu giá, nguồn gốc và tình trạng pháp lý.

3.1.Tài sản đấu giá:

Đấu giá Quyền khai thác bãi giữ xe và hoa chi chợ Tân Bình năm 2024.

Thời gian khai thác: Từ ngày 01/01/2024 ngày 31/12/2024.

3.2.Nơi có giấy tờ về quyền sở hữu, quyền sử dụng đối với tài sản: Ủy Ban Nhân Dân Xã Tân Bình. Địa chỉ: Ấp Tân An, xã Tân Bình , huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp.

4. Thời gian, địa điểm xem tài sản, xem giấy tờ tài sản đấu giá:

Từ ngày 24/11/2023 đến hết ngày 11/12/2023 tại nơi có tài sản và nơi có giấy tờ về quyền sở hữu, quyền sử dụng đối với tài sản (Trong giờ hành chính).

5. Thời gian, địa điểm tham khảo hồ sơ, bán hồ sơ, nộp hồ sơ tham gia đấu giá:

Từ ngày 24/11/2023 đến hết ngày 11/12/2023  Tại Ủy Ban Nhân Dân Xã Tân Bình.

6. Giá khởi điểm của tài sản đấu giá:

6.1.Giá khởi điểm:

– Tổng giá khởi điểm : 67.282.500 đồng/ năm (Sáu mươi bảy triệu hai trăm tám mươi hai ngàn năm trăm đồng trên năm).

6.2. Bước giá: Công bố tại ngày tổ chức cuộc đấu giá.

Nghĩa vụ nộp các loại thuế, phí và lệ phí do người trúng đấu giá thực hiện theo quy định của pháp luật.

7. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá, tiền đặt trước:

7.1. Tiền mua hồ sơ:  150.000 đồng/01 hồ sơ.

7.2. Tiền đặt trước: 13.000.000 đồng (Mười ba triệu đồng)

8. Hình thức, phương thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá theo phương thức trả giá lên (Bỏ phiếu kín nhiều vòng tại cuộc đấu giá).

9. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức tham gia đấu giá:

– Thời gian, địa điểm mua hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá tài sản:

Khách hàng mua hồ sơ, nộp tiền mua hồ sơ, nộp đơn đăng ký trực tiếp tại Ủy Ban Nhân Dân Xã Tân Bình từ ngày 24/11/2023 đến ngày 11/12/2023 (Trong giờ hành chính).

-Trường hợp khách hàng là cá nhân không trực tiếp mua hồ sơ, nộp đơn đăng ký phải có Hợp đồng ủy quyền hợp lệ.

-Trường hợp khách hàng là tổ chức không trực tiếp mua hồ sơ, nộp đơn đăng ký phải có giấy giới thiệu người đại diện cho tổ chức và giấy đăng ký kinh doanh (Bản photo công chứng).

* Đối tượng tham gia:

-Tổ chức, hộ kinh doanh, cá nhân có đủ năng lực hành vi dân sự theo quy định của Pháp luật và các yêu cầu khác của Pháp luật liên quan.

– Một hộ gia đình chỉ được một cá nhân tham gia đấu giá.

– Khách hàng không được mua hộ hồ sơ tham gia đấu giá.

* Điều kiện:

– Người trúng đấu giá phải thực hiện các yêu cầu sau:

  1. Phải đảm bảo nhân sự để phục vụ cho công tác quản lý, thu phí chợ; công tác trật tự; vệ sinh môi trường; công tác phòng cháy chữa cháy theo quy định; Quản lý điều hành các hoạt động kinh doanh tại chợ theo Nội quy chợ do cấp có thẩm quyền phê duyệt và các quy định của pháp luật;
  2. Tổ chức ký kết hợp đồng thuê mặt bằng với các hộ tiểu thương theo quy định và phù hợp với thời gian được quyền khai thác thu phí chợ;
  3. Phổ biến, hướng dẫn, kiểm tra đôn đốc thương nhân kinh doanh tại chợ thực hiện đúng và đầy đủ các quy định của Nội quy chợ được Nhà nước quy định về hoạt động kinh doanh khai thác chợ;
  4. Thực hiện niêm yết công khai mức thu phí theo vị trí sơ đồ được thu theo quy định và thu phí chợ đúng theo giá quy định của Nhà nước;
  5. Chấp hành và thực hiện mọi kiến nghị của các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền sau khi kiểm tra về kinh doanh khai thác; đúng quy định pháp luật về nguồn thu các dịch vụ trong chợ;
  6. Thực hiện nghĩa vụ nộp thuế theo quy định của pháp luật;
  7. Thường xuyên phối hợp chặt chẽ với UBND xã về thu phí chợ, vị trí thuê mặt bằng, vệ sinh môi trường, phòng cháy chữa cháy, tình hình an ninh trật tự phát sinh ở chợ đúng theo quy định;
  8. Được thu phí theo hợp đồng ký kết; được hưởng toàn bộ phần thu vượt so với số tiền trúng đấu giá, nếu lỗ thì tự bù đắp chi phí; được đảm bảo các quyền lợi khác theo hợp đồng.

* Hồ sơ tham gia đấu giá :

– Đối với người tham gia đấu giá là tổ chức, hộ kinh doanh cần cung cấp:

+ Giấy đăng ký kinh doanh hoặc Quyết định thành lập (Bản photo công chứng)

+ Giấy giới thiệu người đại diện cho tổ chức mua, nộp hồ sơ tham gia đấu giá.

+ Hợp đồng ủy quyền hơp lệ và bản sao CCCD/Hộ chiếu của người được ủy quyền (Trong trường hợp ủy quyền tham gia đấu giá, trả giá).

– Đối với người tham gia đấu giá là cá nhân cần cung cấp:

+ Căn cước công dân của người tham gia đấu giá (Bản photo công chứng).

+ Hợp đồng ủy quyền hợp lệ và bản sao CCCD/Hộ chiếu của người được ủy quyền (Trong trường hợp ủy quyền tham gia đấu giá, trả giá).

* Thời gian nộp tiền đặt trước:

+ Trong thời hạn 03 ngày làm việc: 11;12/12 đến trước 16 giờ 00 phút ngày 13/12/2023.(Tiền đặt trước của khách hàng phải báo “Có” về tài khoản Công ty trước 17h00 phút ngày 13/12/2023).

+ Tiền đặt trước nộp vào tài khoản số: 119002904469 tại Ngân hàng Vietinbank Chi nhánh Sa Đéc của Công ty Đấu giá Hợp danh Vạn Trường Ninh.

+ Nội dung chuyển tiền đặt trước, ví dụ: Nguyễn Văn A nộp tiền đặt trước tham gia Đấu giá Quyền khai thác chợ Tân Bình.

– Phí nộp, chuyển trả tiền đặt trước bằng hình thức chuyển khoản do khách hàng chịu.

10. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá : 13giờ 30 phút ngày 14/12/2023tại Hội trường Ủy Ban Nhân Dân Xã Tân Bình. Địa chỉ: Ấp Tân An, xã Tân Bình , huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp.

* Các thông tin khác.

– Người trúng đấu giá phải chấp thuận và không khiếu kiện về số lượng, hiện trạng,tình trạng pháp lý của tài sản đấu giá.

  – Phương thức nộp tiền trúng đấu: trong thời gian 07 (bảy) ngày làm việc kể từ ngày trúng đấu giá quyền khai thác bãi giữ xe và hoa chi chợ xã Tân Bình năm 2024 người trúng đấu có trách nhiệm nộp 100% tiền trúng đấu giá và ký hợp đồng thu phí quyền khai thác bãi giữ xe và hoa chi chợ xã Tân Bình với UBND xã Tân Bình.

 Thông báo này thay cho giấy mời đối với khách hàng tham gia trả giá khi đủ điều kiện.

Mọi chi tiết xin liên hệ tại Công ty Đấu giá Hợp danh Vạn Trường Ninh; Địa chỉ: Số 36/7 khóm Tân Bình, phường An Hòa, thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp.

Điện thoại:      0988 943 338 (Trong giờ hành chính).